Wegenbouw


Wegenbouw


Een goede infrastructuur

Ons land staat bekend om haar goede infrastructuur, één van de beste ter wereld. Een onderdeel daarvan is een goed wegennetwerk. Van Hattum Infra staat voor u klaar om wegenbouwwerken te ontwerpen en uit te voeren.
Onze aanpak kenmerkt zich door korte lijnen, afgewogen advies en snelle calculatie. Ook in spoedeisende gevallen kunt u direct een beroep op ons doen.

Welke werkzaamheden?

Ons bedrijf richt zich vooral op middelgrote projecten. Zoals binnenstedelijke reconstructies, rioleringen, herinrichtingen, bestemmingsplannen, onderhoudswerken en asfalteringswerken.

Onze organisatie is afgestemd op de hoge eisen die aan de logistieke organisatie van deze projecten worden gesteld.
Vakbekwaam en VCA gecertificeerd personeel, ISO NEN en ISO 9001-2000 genormeerd en uitstekend onderhouden materieel garanderen een kwalitatief hoogstaande afwerking.

Raakvlakken

Uiteraard hebben de wegenbouwwerken raakvlakken met onze andere expertises zoals 'grondwerk' en 'riolering'. Een nieuw terrein of een nieuwe weg liggen er niet zomaar.

De bodem van Nederland bestaat uit zand maar op sommige locaties is daar een laag veen of klei op aanwezig. Wij dragen dan zorgvuldig zorg voor de ontgraving en het afvoeren van de vrijgekomen grondstoffen.

Vervolgens verwijderen we indien nodig het verouderde rioolstelsel en brengen de nieuwe riolering aan. Daarna worden de ontgravingen aangevuld en de wegfundering opgebouwd, zodat de verharding kan worden aangebracht.

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.