Wegenbouw


Wegenbouw


Een goede infrastructuur

Ons land staat bekend om haar goede infrastructuur, één van de beste ter wereld. Een onderdeel daarvan is een goed wegennetwerk. Van Hattum Infra staat voor u klaar om wegenbouwwerken te ontwerpen en uit te voeren.
Onze aanpak kenmerkt zich door korte lijnen, afgewogen advies en snelle calculatie. Ook in spoedeisende gevallen kunt u direct een beroep op ons doen.

Welke werkzaamheden?

Ons bedrijf richt zich vooral op middelgrote projecten. Zoals binnenstedelijke reconstructies, rioleringen, herinrichtingen, bestemmingsplannen, onderhoudswerken en asfalteringswerken.

Onze organisatie is afgestemd op de hoge eisen die aan de logistieke organisatie van deze projecten worden gesteld.
Vakbekwaam en VCA gecertificeerd personeel, ISO NEN en ISO 9001-2000 genormeerd en uitstekend onderhouden materieel garanderen een kwalitatief hoogstaande afwerking.

Raakvlakken

Uiteraard hebben de wegenbouwwerken raakvlakken met onze andere expertises zoals 'grondwerk' en 'riolering'. Een nieuw terrein of een nieuwe weg liggen er niet zomaar.

De bodem van Nederland bestaat uit zand maar op sommige locaties is daar een laag veen of klei op aanwezig. Wij dragen dan zorgvuldig zorg voor de ontgraving en het afvoeren van de vrijgekomen grondstoffen.

Vervolgens verwijderen we indien nodig het verouderde rioolstelsel en brengen de nieuwe riolering aan. Daarna worden de ontgravingen aangevuld en de wegfundering opgebouwd, zodat de verharding kan worden aangebracht.

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.

Belangrijke mededeling

Het bericht waarvan we nooit hadden gedacht het te moeten schrijven. Met pijn in ons hart hebben we het faillissement aangevraagd van ons familiebedrijf Van Hattum Infra. Het faillissement is dinsdag 13 september 2022 uitgesproken.

Dit is o.a. het gevolg van onvoorziene kostenverhogende omstandigheden zoals de enorm gestegen grondstofprijzen en de beschikbaarheid daarvan, en forse prijsstijgingen/toeslagen van met name energie en brandstof. Helaas waren er weinig tot geen contractuele mogelijkheden voor het doorberekenen van de extra bouwkosten als gevolg van prijsstijgingen.

Dit besluit heeft zeer grote impact voor onze medewerkers en hun gezinnen, waarvan velen een langdurig dienstverband bij ons hebben. Dit geldt in meer of mindere mate ook voor onze onderaannemers en leveranciers.

Het is niet “zomaar” een beslissing die je neemt, maar we hebben hem genomen na goed beraad en om te voorkomen dat de situatie erger wordt.

Indien u een vordering hebt op ons bedrijf kunt u deze bij de curator ter verificatie indienen, per post (aan Splendor Advocaten, Postbus 14188, 3508 SG Utrecht) of per e-mail: backoffice@splendoradvocaten.nl. Voeg bij uw indiening bewijsstukken bij waaruit de aard en hoogte van de vordering blijken.

De wereld van grond- weg- en waterbouw is klein. We komen elkaar vast weer, in betere tijden, ergens tegen.