Sloopwerk

Sloopwerk


Integrale aanpak

Sloopwerk is geen kernactiviteit van ons bedrijf maar toch realiseren we op jaarbasis meerdere projecten waarbij het sloopwerk een onderdeel van onze 'scope' is. Een project wordt dan 'integraal' uitgevoerd in combinatie met onze andere expertises.

Gedurende ons ruim 30-jarig bestaan hebben wij veel ervaring opgedaan met het (gedeeltelijk)slopen van woningen en (bedrijfs)panden. We weten uit ervaring dat het slopen van objecten draait om efficiency en veiligheid, wat door onze professionals dan ook ten alle tijde in acht genomen wordt.

Circulair

Wij scheiden de vrijkomende grondstoffen ter plaatse. De grondstoffen die in aanmerking komen voor hergebruik worden weer gebruikt voor bouwprojecten. Hoe wij dat doen? Neem eens een kijkje op de website van Insert, een innovatief, circulair platform waar Van Hattum Infra deel van uit maakt. Zie hiervoor onze 'homepagina'.

Wat is circulariteit? "Bij Insert kijken wij naar circulair bouwen als het hergebruiken van bestaande materialen en grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. Stichting Insert biedt ondersteuning om dit in de Bouw-, Civiele- en Groensector te bereiken. De ene keer betekent circulariteit dat een materiaal één-op-één hergebruikt kan worden (reuse). De andere keer betekent het dat er een handeling nodig is voordat het opnieuw ingezet kan worden (refurbish)."

Asbestsanering

Om u tijdens de sloopwerkzaamheden compleet te ontzorgen kunt u ook bij ons terecht voor het verwijderen van asbest. Ons bedrijf heeft hiervoor de certificering niet in huis maar onze vaste gecertificeerde partners voeren dit werk zorgvuldig uit, zodat u één aanspréékpunt heeft.

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.

Belangrijke mededeling

Het bericht waarvan we nooit hadden gedacht het te moeten schrijven. Met pijn in ons hart hebben we het faillissement aangevraagd van ons familiebedrijf Van Hattum Infra. Het faillissement is dinsdag 13 september 2022 uitgesproken.

Dit is o.a. het gevolg van onvoorziene kostenverhogende omstandigheden zoals de enorm gestegen grondstofprijzen en de beschikbaarheid daarvan, en forse prijsstijgingen/toeslagen van met name energie en brandstof. Helaas waren er weinig tot geen contractuele mogelijkheden voor het doorberekenen van de extra bouwkosten als gevolg van prijsstijgingen.

Dit besluit heeft zeer grote impact voor onze medewerkers en hun gezinnen, waarvan velen een langdurig dienstverband bij ons hebben. Dit geldt in meer of mindere mate ook voor onze onderaannemers en leveranciers.

Het is niet “zomaar” een beslissing die je neemt, maar we hebben hem genomen na goed beraad en om te voorkomen dat de situatie erger wordt.

Indien u een vordering hebt op ons bedrijf kunt u deze bij de curator ter verificatie indienen, per post (aan Splendor Advocaten, Postbus 14188, 3508 SG Utrecht) of per e-mail: backoffice@splendoradvocaten.nl. Voeg bij uw indiening bewijsstukken bij waaruit de aard en hoogte van de vordering blijken.

De wereld van grond- weg- en waterbouw is klein. We komen elkaar vast weer, in betere tijden, ergens tegen.