Riolering

Riolering


Verschillende rioolstelsels

Voor een oplossing voor uw rioleringsproblematiek kunt u een beroep doen op Van Hattum Infra. De verscherpte milieuwetgeving stelt steeds hogere eisen aan rioleringssystemen. De ontwikkelingen gaan door en de systemen worden steeds complexer. Regen en afvalwater moeten op de juiste wijze en zonder overlast worden getransporteerd.

We hebben ervaring met alle type stelsels, zoals een gemengd-, gescheiden- of bijzonder gescheiden rioolstelsel. Waar een gemengd stelsel één buis heeft, heeft het gescheiden stelsel er twee.

Vuil water gaat naar een zuiveringsinstallatie, regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem of gaat naar oppervlaktewater. Bij een bijzonder gescheiden stelsel wordt er ook onderscheid gemaakt tussen vuil en schoon regenwater. Het vuile regenwater gaat dan ook naar een zuiveringsinstallatie.

Ook hebben we ruimschoots ervaring met rioolstelsels ten behoeve van infiltratie van hemelwater, persriolering, bergbezinkriolering, pompgemalen en drainagestelses. Ook voor rioolrenovatie, rioolinspectie, rioolbeheer en -onderhoud kunt u bij ons terecht.

Compleet dienstenpakket

Wij zijn specialisten en bieden u een compleet dienstenpakket aan. Eerst inventariseren wij uw wensen en doelstellingen, vervolgens komen wij met een gedegen advies en ontwerp. Na overeenstemming leggen we het ontwerp vast in een bestek en voeren we volgens een strakke planning de werkzaamheden uit.

Voor woningen in het buitengebied, die niet in aanmerking komen voor aansluiting op het riool leveren en plaatsen wij ook IBA-systemen. Vanzelfsprekend voldoen de door ons aangelegde systemen aan het Lozingenbesluit van onze overheid.

Onze professionals werken conform de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over het modernste materieel. Van Hattum Infra staat garant voor een gestructureerde en snelle aanleg met een optimaal resultaat.

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.