Riolering

Riolering


Voor een oplossing voor uw rioleringsproblematiek kunt u een beroep doen Van Hattum Infra. De verscherpte milieuwetgeving stelt steeds hogere eisen aan rioleringssystemen.
De ontwikkelingen gaan door en de systemen worden steeds complexer.

Regen en afvalwater moeten op de juiste wijze en zonder overlast worden getransporteerd.
Huishoudens en bedrijven in de buitengebieden, zoals agrariƫrs en kwekers moeten voorzieningen treffen om het afvalwater geschikt te maken voor lozing.

Wij zijn specialisten en bieden u een compleet dienstenpakket aan. Eerst inventariseren wij uw wensen en doelstellingen. Vervolgens komen wij met een gedegen advies en een ontwerp. Na overeenstemming leggen we het ontwerp vast in een bestek en voeren we volgens een strakke planning de werkzaamheden uit.

Van Hattum Infra heeft ervaring met alle type stelsels, zoals gemengd, gescheiden, verbeterd gescheiden, infiltratie hemelwater, drukriolering, bergbezinkriool, pompgemalen en drainage. Ook voor rioolrenovatie, rioolinspectie, rioolbeheer en -onderhoud kunt u ons inschakelen.

Voor woningen in het buitengebied, die niet in aanmerking komen voor aansluiting op het riool leveren en plaatsen wij ook IBA-systemen. Vanzelfsprekend voldoen onze systemen aan het nieuwe lozingsbesluit.

Onze ervaren en gekwalificeerde medewerkers werken conform de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over de modernste apparatuur. Van Hattum Infra staat garant voor een correcte en snelle aanleg met een optimaal resultaat.

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.

Vacatures