Maatwerk

Maatwerk


EMVI - Gunnen op waarde

Vanaf 1 april 2013 dwingt de Aanbestedingswet 2012 aanbestedende diensten aan te besteden op basis van het gunningscriterium van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van op laagste prijs. Op de website van de CROW wordt EMVI als volgt toegelicht:

"EMVI is een overkoepelende term om te gunnen, en kan op drie manieren worden bepaald:
• beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV): dit betreft het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ zoals dat was opgenomen in de Aanbestedingswet 2012
• laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (laagste KBK): naast de aanschafprijs van een product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product
• laagste prijs (LP): alleen de aanschafprijs is bepalend.
"

Deze manier van werken haalt het beste in ons naar boven.
In geval van de beste PKV wordt in de tenderfase door een speciaal samengesteld projectteam een kwaliteitsplan opgesteld waarin de aanpak en (duurzame) keuzes worden toegelicht. Op elk EMVI-criterium krijgt de opdrachtnemer een ‘fictieve’ korting. Hoe beter het plan hoe hoger de korting.

Onder andere bij de volgende EMVI-aanbestedingen is onze aanpak succesvol tot uitvoering gekomen:
• Herinrichting Herenstraat te Rhenen (2015)
• Herinr. en reconstr. Bennekom Oost Deelgebied 2 (2015-2016)
• Herinrichting Centrum en Herenstraat te Rhenen (2017-2019)
• Herinr. en reconstr. Bennekom Oost Deelgebied 4 (2017-2020)

Van Hattum Infra gaat uitdagingen niet uit de weg maar pakt die juist aan. Deze houding sluit naadloos aan bij deze wijze van aanbesteden. Kampt u met een infragerelateerde uitdaging? Neem met ons contact op voor een oplossing. Deskundig in voorbereiding, vakkundig in uitvoering

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.