Maatwerk

Maatwerk


EMVI - Gunnen op waarde

Vanaf 1 april 2013 dwingt de Aanbestedingswet 2012 aanbestedende diensten aan te besteden op basis van het gunningscriterium van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van op laagste prijs. Op de website van de CROW wordt EMVI als volgt toegelicht:

"EMVI is een overkoepelende term om te gunnen, en kan op drie manieren worden bepaald:
• beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV): dit betreft het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’ zoals dat was opgenomen in de Aanbestedingswet 2012
• laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit (laagste KBK): naast de aanschafprijs van een product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product
• laagste prijs (LP): alleen de aanschafprijs is bepalend.
"

Deze manier van werken haalt het beste in ons naar boven.
In geval van de beste PKV wordt in de tenderfase door een speciaal samengesteld projectteam een kwaliteitsplan opgesteld waarin de aanpak en (duurzame) keuzes worden toegelicht. Op elk EMVI-criterium krijgt de opdrachtnemer een ‘fictieve’ korting. Hoe beter het plan hoe hoger de korting.

Onder andere bij de volgende EMVI-aanbestedingen is onze aanpak succesvol tot uitvoering gekomen:
• Herinrichting Herenstraat te Rhenen (2015)
• Herinr. en reconstr. Bennekom Oost Deelgebied 2 (2015-2016)
• Herinrichting Centrum en Herenstraat te Rhenen (2017-2019)
• Herinr. en reconstr. Bennekom Oost Deelgebied 4 (2017-2020)

Van Hattum Infra gaat uitdagingen niet uit de weg maar pakt die juist aan. Deze houding sluit naadloos aan bij deze wijze van aanbesteden. Kampt u met een infragerelateerde uitdaging? Neem met ons contact op voor een oplossing. Deskundig in voorbereiding, vakkundig in uitvoering

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.

Belangrijke mededeling

Het bericht waarvan we nooit hadden gedacht het te moeten schrijven. Met pijn in ons hart hebben we het faillissement aangevraagd van ons familiebedrijf Van Hattum Infra. Het faillissement is dinsdag 13 september 2022 uitgesproken.

Dit is o.a. het gevolg van onvoorziene kostenverhogende omstandigheden zoals de enorm gestegen grondstofprijzen en de beschikbaarheid daarvan, en forse prijsstijgingen/toeslagen van met name energie en brandstof. Helaas waren er weinig tot geen contractuele mogelijkheden voor het doorberekenen van de extra bouwkosten als gevolg van prijsstijgingen.

Dit besluit heeft zeer grote impact voor onze medewerkers en hun gezinnen, waarvan velen een langdurig dienstverband bij ons hebben. Dit geldt in meer of mindere mate ook voor onze onderaannemers en leveranciers.

Het is niet “zomaar” een beslissing die je neemt, maar we hebben hem genomen na goed beraad en om te voorkomen dat de situatie erger wordt.

Indien u een vordering hebt op ons bedrijf kunt u deze bij de curator ter verificatie indienen, per post (aan Splendor Advocaten, Postbus 14188, 3508 SG Utrecht) of per e-mail: backoffice@splendoradvocaten.nl. Voeg bij uw indiening bewijsstukken bij waaruit de aard en hoogte van de vordering blijken.

De wereld van grond- weg- en waterbouw is klein. We komen elkaar vast weer, in betere tijden, ergens tegen.