Grondwerk

Grondwerk


Van Hattum Infra is een aannemingsbedrijf dat in algemene zin werkzaamheden verricht in het grondverzet, riolering, wegenbouw en cultuurtechniek. Dit doen wij voor overheden, maar wij voeren tevens veel opdrachten uit voor particulieren en bedrijven.

Denk hierbij aan:
- Uitgraven van bouwputten
- Wadi’s
- Vijverpartijen
- Cunetten voor wegen, rioleringen en bestratingen
- Graven van sleuven voor riolering, persriool, kabels en leidingen
- Grondwerk voor sloten en tuinen
- Leveren en plaatsen van betonplaten, damwanden, keerwanden en beschoeiing
- Levering van grond, zand, stabilisatiezand, teelaarde
- Afvoer van zand, grond, metselwerk, beton, struiken, takken en stobben.

Van Hattum Infra kan uw project ‘turn-key’ opleveren, tot en met de beplanting.

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen en het bestemmingsplan.

Vacatures