Bedrijfsprofiel

Aangenaam kennis te maken met Van Hattum Infra B.V.


Verantwoordelijk

Ruimte is een schaars en kostbaar goed. Dat onderkennen we en daarom gaan wij verantwoordelijk om met de aan ons gegunde opdrachten. We spreken over een leefomgeving waarin wij werkzaam zijn en realiseren ons dat we deze optimaal moeten overdragen op onze kinderen en kleinkinderen.

Historie

Wij zijn gestart in 1989 met bosbouw. De vraag naar grondwerk en bestraten nam steeds meer toe en werd de belangrijkste activiteit binnen ons bedrijf. Bijna automatisch volgde het aanleggen van riolering en ook asfalteren.
In de loop der jaren transformeerden wij van onderaannemer naar hoofdaannemer.
U kunt al uw middel- en grote infrastructurele projecten aan ons toevertrouwen.

Opdrachtgevers

Van Hattum Infra is een betrouwbare partner voor gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en voor bedrijven in het algemeen.

Regionaal

Door de jaren heen hebben wij een groot regionaal netwerk opgebouwd in de regio’s Gelderse Vallei, Utrecht, Rivierenland, Noord-Brabant én Zuid-Holland.

 

Kennis maken met onze werkwijze?

We bespreken graag met u de mogelijkheden rekening houdend met uw wensen, de gestelde randvoorwaarden en eisen.

Vacatures